Публічний договір (оферта)
про надання
медичних послуг

Публічний договір (оферта)
про надання
медичних послуг
м. Київ, «21» квітня 2021 р.

Визначення термінів

Договір –
цей договір (публічна оферта) про надання медичних послуг, що укладається між Виконавцем та Клієнтом шляхом приєднання останнім до цієї Оферти.

Виконавець
медичний центр CRB clinic, юридична адреса: м. Київ, пров. Новопечерський, 5.

Клієнт
фізична особа, якій вже надаються медичні послуги або яка виражає бажання користуватися послугами в CRB clinic. В разі, якщо особа не досягла 18 років, від її імені виступають (є клієнтами/клієнтом) батьки/один з батьків/опікун. В разі якщо за лікування/послуги на користь повнолітньої фізичної особи сплачує інша особа (фізична або юридична), клієнтом вважається особа, що безпосередньо проходить лікування/процедури/є набувачем послуг.

Послуга
медична послуга, що надається Виконавцем, згідно до профілю діяльності.

1. Загальні положення

1.1. Адресантом даної Оферти є всі фізичні особи, що виявляють бажання користуватися, або вже користуються будь-якими послугами, що надаються під брендом CRB clinic. В разі, якщо особа не досягла 18 років, адресантом пропозиції є батьки/один з батьків/опікун.

1.2. Ця Оферта регулює відносини між Виконавцем та Клієнтами стосовно надання останнім Послуг. Оферта підтверджує зобов'язання Виконавця щодо надання послуг всім клієнтам, що до нього звернуться, на умовах оферти.

1.3. Офіційне оприлюднення Оферти з метою ознайомлення фізичних осіб (клієнтів/бажаючих стати клієнтами) з її змістом здійснюється Виконавцем шляхом розміщення тексту Оферти на офіційному сайті www.crb-clinic.ua/oferta. За бажанням клієнта копія тексту Оферти надається йому в роздрукованому вигляді.

1.4. Оферта набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення (28 березня 2021 року) та діє до дати заяви про відкликання Оферти.

1.5. Приєднання Клієнта до Оферти (прийняття Оферти, укладання Договору) здійснюється шляхом підписання Заяви про приєднання до Оферти. В разі неможливості підписати Заяву про приєднання з технічних або інших причин, фактом приєднання (прийняття) є факт отримання будь-якої медичної послуги/консультації в медичному центрі CRB clinic не залежно від факту оплати за таку послугу. Приєднання Клієнта до Оферти відбувається в цілому, Клієнт не може запропонувати Виконавцю свої умови Договору. Місцем укладення Договору є місцезнаходження Виконавця.

1.6. При необхідності, не вступаючи у протиріччя з умовами оферти, Виконавець може укласти з Клієнтом документально оформлений Договір у формі письмового двостороннього документа.

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець зобов'язується надати Клієнту медичні послуги, а Клієнт зобов'язується оплатити послуги в повному обсязі.

2.2. Виконавець може відмовити Клієнту у надані послуги, та повернути кошти за ненадані послуги в разі настання однієї з умов:
- виявлення виконавцем протипоказань до послуги, або повідомлення про протипоказання клієнтом або поява підозри на наявність протипоказань;
- наявність технічних перешкод для надання послуг;
- наявність будь-яких обмежень на рівні держави, обласних, районних, місцевих або інших органів влади, що обмежують надання послуг.

3. Порядок надання послуг

3.1. Послуги надаються згідно ліценції МОЗ України на надання медичних послуг.

3.2. Послуги надаються на умовах 100% попередньої передплати. Оплата послуг здійснюється в гривні згідно до діючого прайсу та діючих маркетингових пропозицій.

В разі отримання знижки на умовах маркетингової пропозиції/акції тощо, клієнт має виконувати умови вказаної маркетингової пропозиції/акції або відмовитись від знижки (наприклад, використати процедури в певний термін, або використовувати тільки для себе, не передавати іншим особам та ін.). Якщо після надання знижки клієнт припинив виконувати умови маркетингової пропозиції/акції, ціна на послуги перераховується, знижка скасовується.

3.3. Послуги надаються за умови попереднього запису. В разі запізнення клієнта на 10 хвилин і більше в наданні послуги може бути відмовлено, така послуга переноситься на інший час. Це зумовлено особливостями надання лікувальних послуг. За згодою пацієнта послуга може бути надана, але час надання послуги не подовжується на час запізнення.

3.4. В наданні послуг може бути відмовлено з перенесенням їх на інший день, в разі виявлення в клієнта ознак ГРВІ, температури, запального стану та інших тимчасових протипоказань до процедур.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Клієнт зобов'язується:

4.1.1. Надавати повну правдиву інформацію про стан свого здоров'я, симптоми, можливі протипоказання, прийом ліків та препаратів, особливості дієти та способу життя. В разі будь-яких змін в стані здоров'я негайно повідомляти про це ведучого лікаря. Клієнт зобов'язується самостійно проконсультуватися зі стороннім лікарем – терапевтом або сімейним лікарем, або іншим спеціалістом стосовно захворювань/станів/симптомів, що не входять до компетенції спеціалістів Виконавця, та отримати його дозвіл на відвідання процедур, передати отриману інформацію про стан свого здоров'я Виконавцю.

4.1.2. Повідомляти лікаря Виконавця про появу під час лікування ознак інфекційного захворювання, ознак ГРВІ, та інших симптомів, припинити лікування до закінчення виниклого захворювання/симптомів та до отримання дозволу лікаря на продовження лікування.

4.1.2. Своєчасно оплачувати послуги.

4.1.3. Заздалегідь узгоджувати запис на процедури, щоб не допускати розриву в лікуванні.

4.1.4. Дотримуватись санітарно-гігієнічного режиму клініки, використовувати засоби індивідуального захисту: бахіли, захисну медичну маску, обробляти руки антисептиком.

4.1.5. З повагою ставитися до інших клієнтів та співробітників клініки.

4.1.6. Дбайливо ставитися до майна клініки. В разі пошкодження майна клініки чи інших клієнтів з вини клієнта (необережність чи усвідомлена дія), клієнт зобов'язується відшкодувати шкоду в повному обсязі.

4.1.7. Дотримуватись правил безпеки:

- не користуватись самостійно будь-яким способом медичним обладнанням, інвентарем клініки, в тому числі інвентарем для кінезітерапії, не проводити будь-які маніпуляції з приладами/пристроями, самостійно включати/виключати прилади, не приймати ліки, не встановлювати або не від'єднувати елементи крапельниць;

- не виконувати самостійно будь-які вправи (фізичні, лікувальні, спортивні та ін.) в приміщенні клініки без узгодження з лікарем та без присутності та вказівки лікаря або відповідального співробітника Виконавця;

- в разі погіршення самопочуття негайно повідомити відповідального співробітника Виконавця;

- не допускати під час лікування прийом алкоголю та інших речовин, що можуть спричинити стан алкогольного та наркотичного оп'яніння.

4.2. Клієнт має право

4.2.1. Отримувати якісні медичні послуги в рамках лікування.

4.2.2. Задавати будь-які питання щодо стану свого здоров'я, діагнозу, призначеного лікування, можливих протипоказань та очікуваного ефекту, та отримувати відповіді в рамках компетенції і спеціалізації лікаря.

4.2.3. Вимагати дотримання санітарно-гігієнічного режиму та мір епідемічної безпеки від персоналу та адміністрації клініки.

4.2.4. Повернути кошти за неотримані послуги, надавши всі необхідні за законодавством України документи.

4.2.5.(Пункт додано 19.08.2023 р.) Ділитися досвідом щодо процессу лікування, результатами лікування, описом технологій, методів, процедур, що були використані при лікуванні, ділитися знімками та результатами діагностики.

4.3. Виконавець зобов'язується

4.3.1. Надавати клієнту якісні медичні послуги.

4.3.2. Забезпечити безпечний санітарно-гігієнічний режим клініки.

4.3.3. Забезпечити виконання мір протипожежної безпеки приміщення.

4.3.4. На вимогу клієнта надавати йому копії медичних документів та заключень, що стосуються його лікування та стану здоров'я.

4.3.5. Забезпечити режим конфіденційності щодо стану здоров'я пацієнта.

4.4. Виконавець має право

4.4.1. Відмовити у надані послуг клієнту в разі порушення ним пунктів 3.2., 3.3., 4.1. Договору, а також у разі відмови клієнта підписати Інформовану згоду на медичну допомогу. В цьому разі кошти за вже оплачені але ненадані послуги повертається клієнту.

4.4.2. На свій розсуд та без попередження клієнта змінювати прайс на послуги. При цьому ціна на оплачені, але не пройдені послуги змінюватися не може.

4.4.3. На свій розсуд та без попередження клієнта змінювати набір та порядок виконання послуг, що можуть надаватися клінікою. При цьому виконавець зобов'язаний надати вже оплачені послуги, або повернути кошти за ненадані послуги, або замінити послуги на інші за згодою клієнта.

4.4.4. На свій розсуд та без попередження клієнта змінювати графік роботи медичного центру. При цьому виконавець зобов'язаний прикласти зусилля для узгодження з клієнтом максимально зручного для клієнта графіку отримання вже оплачених послуг.
4.4.5.(Пункт додано 19.08.2023 р.) Використовувати данні з історії хвороби пацієнта (знімки КТ, внутрішньоротові фото, та фото зубів, опис клініного випадку, процесу та результатів лікування) без використання полнопортретних фото обличчя, ПІБ, адреси, контактних даних для наукових цілей, публікації на веб-ресурсі компанії, для докладів на професійних та спеціалізованих конференціях.

5. Повернення коштів за ненадані послуги

5.1. В разі, якщо клієнт оплатив, але не скористувався послугами, він має право повернути кошти за ненадані послуги. Повернення відбувається згідно законодавства України по письмовій заяві клієнта за умови надання всіх документів, що передбачені законодавством (чеку, підтверджуючого здійснення оплати, паспорту, та ін.).

5.2. У разі отримання знижки на послуги за умови оплати пакету послуг, при поверненні частини коштів знижка анулюється. Сума повернення рахується, як загальна сума оплати мінус вартість отриманих послуг згідно до прайсових цін.

6. Лікування/отримання медичних послуг

6.1. Клієнт усвідомлює, що ефект від лікування, строки лікування, та набір процедур і рекомендацій, індивідуальні для кожної людини і залежать від стадії захворювання, наявності супутніх захворювань, особливостей організму та інших факторів. Клієнт погоджується, що лікувальні процедури не можуть гарантувати повне одужання та/або повне купування симптомів у зв'язку з особливостями організму та іншими факторами.

6.2. Клієнт розуміє, що ефект від лікування залежить від виконання ним всіх призначень та рекомендацій лікаря.

6.3. Клієнт усвідомлює, що в процесі лікування, отримання послуг та після нього можуть виникнути загострення, обумовлені станом м'язів та сприйняттям процедур організмом клієнта.

6.4. В разі невиконання всіх рекомендацій та призначень лікаря, розриву лікування, ризики загострення, неотримання очікуваного ефекту, виникнення ускладнень, отримання нестійкого ефекту клієнт бере на себе.

6.5. В разі, якщо клієнт без вказівок виконавця самостійно отримує інші медичні, оздоровчі, профілактичні, спортивні послуги в інших закладах/ у інших спеціалістів, клієнт самостійно несе ризик нівелювання / не отримання очікуваного ефекту від процедур, появи загострень та ускладнень.

7. Лікування дітей

7.1. Лікування дітей до 18 років проводиться за згодою батьків, одного з батьків, опікуна (далі – батьки). Отримання або оплата медичних послуг для дитини вважається згодою на лікування дитини за цим договором.

7.2. Присутність на діагностиці, консультації та лікувальних процедурах є обов'язком батьків.

7.3. Забезпеченні адекватної поведінки дитини в приміщенні клініки для можливості надання медичних послуг в повному обсязі, виконання дитиною правил безпеки, пунктів 4.1., 5, 8 є обов'язком батьків.

7.4. Забезпечення виконання всіх призначень та рекомендацій лікаря є обов'язком батьків.

7.5. Надання правдивої своєчасної інформації про стан здоров'я дитини, наявність протипоказань, ефекту від медичних процедур є обов'язком батьків.

7.6. В разі надання послуг на користь дитини, один з батьків, або батьки вважаються стороною цього договору.

8. Відповідальність

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, що передбачено діючим законодавством України.

8.2. Виконавець не несе відповідальності в разі ненадання клієнтом правдивої точної інформації про свої персональні дані, стан свого здоров'я та фактори, що можуть вплинути на результат лікування та безпечність надання послуг.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за затримку надання послуг, які відбуваються з причин, що лежать за межею його впливу (законодавчі обмеження, технічні несправності, перебої з постачанням електроенергії, водопостачанням, інтернет-послуг, погодні умови, форс-мажор та ін.).

8.4. Клієнт самостійно несе відповідальність за надання шкоди собі, іншим клієнтам, персоналу виконавця в разі необережного або неправильного або несанкціонованого поводження з інвентарем, приладами (наприклад на занятті кінезітерапії, на процедурах та ін.).

8.5. Клієнт самостійно несе відповідальність за шкоду причинену своєму здоров'ю за умови невиконання пунктів 4.1., 7 Договору

8.6. Сторони не несуть відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну не з їх вини. Сторони не несуть відповідальність за дії або бездіяльність третіх осіб, в тому числі інших відвідувачів та пацієнтів.

9. Згода на обробку персональних даних

9.1. Клієнт надає Виконавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.2. Інформація, яку надає клієнт є конфіденційною. Виконавець використовує інформацію про клієнта виключно в цілях обробки та аналізу його даних в рамках лікувального процесу, відправлення повідомлень клієнту, здійснення взаєморозрахунків та ін.

10. Форс-мажор

10.1. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами (повень, ураган, ожеледиця, пожежа, воєнні дії, законодавчі обмеження, епідемія та ін.).

11. Інші умови

11.1. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

11.2. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей договір за умови попередньої публікації його на сайті crb-clinic.ua.

11.3. Цей договір діє протягом усього строку надання-отримання клієнтом медичних послуг, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

11.4. (Пункт додано 12.10.2021 р.) Згода на фотографування. Клієнт надає Виконавцю свою беззастережну згоду на фотографування, проведення відеофіксації, зберігання фото і відео, в тому числі в повний зріст, лиця, зубів, фіксування результатів діагностики та інші фото і відео. Фото і відео використовуються для фіксації вхідних даних клієнта, контролю за лікувальним процесом, фіксації та обробки результатів діагностики тощо. Фото і відео клієнта є частиною лікарської таємниці та не підлягають поширенню, обговоренню за рамками лікувального процесу, чи передачі третім особам.

11.5. (Пункт додано 12.10.2021 р.) Згода на присутність співробітників клініки. Клієнт надає Виконавцю свою беззастережну згоду на присутність під час проведення консультації, діагностики та інших процедур співробітників Виконавця окрім спеціаліста, що виконує процедуру: контролюючого лікаря, асистента, консультанта, медичної сестри тощо.